UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA S. ZOFII MOROZ 

W poniedziałek 14 października 2013 r. odbyła się w naszej placówce uroczystość nadania  imienia s. Zofii Moroz szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół przy DPS w Kadłubie: Szkole Podstawowej, Gimnazjum i Szkole Przysposabiającej do Pracy.  Mszę św. rozpoczynającą uroczystość celebrowal  ks. Biskup Opolski Andrzej Czaja w koncelebrze z ks. Dziekanem Andrzejem Kowolikiem. Następnie  słowno - muzyczna refleksja w wykonaniu uczniów i nauczycieli pokazała, dlaczego wybraliśmy s. Zofię na patrona szkoły, czego nas uczyła  i  czego uczy nas nadal. Wzruszającym akcentem było zaśpiewanie Hymnu Szkolnego przez wszystkich pracowników naszej Szkoły i przyłączenie się do śpiewu uczniów, absolwentów, rodziców i zaproszonych gości.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Strzeleckiego p. Stefan Szłapa odczytał uchwałę w sprawie nadania szkołom imienia s. Zofii Moroz i wręczył ją Dyrektorowi Szkoły s. Jolancie Wojtaszak, która podziękowała Radzie za życzliwość i jednomyślne podjęcie tej uchwały. Głos zabrał Starosta Strzelecki p. Józef Swaczyna i Wicestarosta Strzelecki p. Waldemar Gaida.
Delegatka Przełożonej Prowincjalnej Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi s. Teresa Bartoszczyk odczytała  list, napisany specjalnie  na naszą uroczystość. Głos zabrał również Przewodniczący Komisji Edukacji Rady Powiatu p. Piotr Szuba. Były Dyrektor naszej Szkoły p. Janusz Pruski oraz Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej p. Adam Różycki  dodali jeszcze kilka swoich osobistych refleksji z czasów, kiedy pracowali z s. Zofią.
Na zakończenie uroczystości została odsłonięta pamiątkowa tablica, którą poświęcił bp Andrzej Czaja. Wszyscy mogli się wpisać do Księgi Pamiątkowej oraz zobaczyć kroniki szkolne  i wystawę prac plastycznych "Siostra Zofia w wyobraźni uczniów". Miło było spotkać się przy kawie w tak zacnym gronie, powspominać stare dzieje i pochwalić się obecnymi osiągnięciami Szkoły. 

Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia i udział w naszej uroczystości  Radnym Powiatu p. Wandzie Szostok, p. Zygmuntowi Kmiotek, p. Janowi Zubek, Sołtysowi i Radnej  Gminy Strzelce Opolskie p. Teresie Szopa, Naczelnikowi Wydziału EKT p. Ewie Pinkawie, byłej Wicekurator p. Lucynie Stępień, Dyrektorom szkół Powiatu Strzeleckiego p. Annie Bujmiła, p. Danucie Kupny, p. Dorocie Łakis, p. Janowi Wróblewskiemu, p. Ryszardowi Baszukowi, Dyrektorowi Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej p. Barbarze Kemskiej - Guga, Dyrektorowi ZPO w Kadłubie p. Wioletcie Myśliwy, siostrom FMM, byłym nauczycielom i pracownikom Szkoły: pp. Grażynie i Piotrowi Sierkowskim, p. Alicji Łoś, p. Irenie Lamik, p. Irenie Kała oraz rodzicom uczniów.

Szczególne podziękowania kierujemy pod adresem dobrodziejów i przyjaciół Szkoły za okazaną pomoc, wsparcie organizacji i udział w uroczystości:
s. Janinie Telega - Dyrektorowi DPS w Kadłubie, p. Stanisławowi Breguła,  pp. Marii i Rajmundowi Adamietz, pp. Indze i Edwardowi Krawiec, pp. Edycie i Bernardowi Piontek, pp. Edycie i Pawłowi Grabowskim oraz Radzie Rodziców z Przewodniczącą p. Bernadetą Koj.